Archeo-Aura

Pracownia Konserwacji Zabytków

Usługi realizowane przez naszą firmę:

 • ocena stanu zachowania przedmiotów,
 • wycena prac konserwatorskich i restauratorskich,
 • przygotowanie pełnej dokumentacji stanu zachowania przedmiotów (przed i po konserwacji),
 • nadzór konserwatorski nad kolekcją/ wystawą (stałą lub czasową),
 • nadzór konserwatorski w trakcie badań archeologicznych,
 • przeprowadzanie wstępnej konserwacji w trakcie badań archeologicznych,
 • konserwacja i restauracja przedmiotów wykonanych z metalu (srebro, żelazo, miedź i jej stopy, ołów, cynk, cyna i innych) w tym zabytków archeologicznych, etnograficznych, wyrobów rzemiosła artystycznego, numizmatów, itd.,
 • konserwacja i restauracja ceramiki, porcelany, szkła,
 • konserwacja i restauracja przedmiotów wykonanych z kości i poroża,
 • doradztwo w zakresie opieki nad obiektami archeologicznymi zagrożonymi bezpośrednim zniszczeniem, konserwacja in situ, pakowanie oraz przygotowanie do transportu,
 • doradztwo w zakresie sposobów pakowania i warunków przechowywania zabytków,
 • nanoszenie oznaczeń inwentarzowych,
 • transport obiektów od i do klienta,
 • udział w projektowaniu i realizacji wystaw,
 • działalność popularyzatorska z zakresu konserwacji, muzealnictwa i ochrony zbiorów.

Nasi partnerzy:

archeo-badania